top of page
53110913_10212793854897029_7773460892418

Članarina

Vsi, ki delujemo v Društvu tabornikov Rod sivih jelš, smo prostovoljci. Za svoje delo torej nismo plačani z denarjem, za nas so pomembni predajanje taborniške izkušnje, nasmejani obrazi otrok in boljši svet za vse. Za naše delovanje, organizacijo akcij in izvedbo vodovih sestankov pa vseeno potrebujemo nekaj denarnih sredstev. Osnovni vir financ, ki nam omogoča stabilno delovanje društva, so letne članarine.

V šolskem letu 2021/22 smo uvedli spremembo, ki se navezuje na letno članarino. Stremimo k temu, da bi bilo taborništvo v Trebnjem dostopno čim več ljudem, ne glede na finančni položaj. Ker pa se zavedamo, da si na tem področju nismo vsi enaki, omogočamo plačevanje članarine v različnih zneskih:

a) minimalna članarina (50€): je nižja od dosedanje članarine in je bolj dostopna tudi tistim, ki jo sicer težko plačajo

b) priporočena članarina (65€): je nekoliko višja in nam omogoča normalno delovanje društva ter brezplačne manjše akcije med letom. Še vedno pa menimo, da gre za znesek, ki ga lahko plača večinski del članov.

c) podporno članarina (90€): poleg osnovnega namena članarine pokrije še druga področja delovanja društva in nam s tem omogoča dodaten napredek in boljši jutri (prenova opreme, naložba v društvene prostore, izobraževanja prostovoljcev,...)

 

Ne glede na to, za kateri znesek se odločite, imajo vsi člani v društvu enake pravice.

Članarino društvo porabi za:

 • odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije (približno 20 evrov na člana), s čimer naši člani postanejo tudi člani nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor,

 • članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in WOSM – svetovni organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 30 milijonov tabornikov po vsem svetu,

 • potrebščine za izvedbo tedenskih vodovih srečanj

 • stroške izvedbe manjših mesečnih akcij

 • vzdrževanje in tekoče stroške rodovih prostorov, kjer potekajo srečanja (letos smo prenovili in opremili rodove prostore, saj smo pred 2 leti dobili v uporabo nov dodaten prostor za sestanke),

 • plačilo udeležbe ekip na državnih in regijskih tekmovanjih (območni in državni mnogoboj, mnoga orientacijska tekmovanja …),

 • izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike, Taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje, specialistični tečaji, računovodski tečaj, itn.),

 • nakup rutic, našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,

 • vzdrževanje rodove spletne strani (strežnik, domena),

 • nakup in servis opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (športna oprema, šotori, orodje, prva pomoč …),

 • odgovornostno zavarovanje prostovoljcev in zavarovanje pravne zaščite,

 • druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk …).

Ker smo prostovoljno in neprofitno društvo v javnem interesu, se vsa sredstva porabijo neposredno za delovanje društva in delo s člani. Vodnik povprečno zgolj za pripravo in izvedbo tedenskih srečanj z vodom porabi 60 ur svojega časa, kar je z zakonom o prostovoljstvu ovrednoteno na najmanj 600 evrov. Vodnik tako k delovanju voda prispeva več kot vsi člani skupaj.

Glede na vse zapisano verjamemo, da priporočena članarina ni previsoka in da za večino članov plačilo ne bo težava. Vse ostale pa vabimo, da poravnajo minimalno članarino in v še večji meri kot do sedaj koristijo ugodnosti in možnosti pomoči pri plačilu aktivnosti. Še vedno pa velja, da je za družine v finančni stiski možen tudi individualni dogovor (kontaktirajte starešino).

bottom of page